فوتوکال و نشست خبری فیلم «سرو زیرآب» با حضور بازیگران و عوامل

نشست خبری فیلم «سرو زیر آب» با حضور مینا ساداتی، محمدعلی باشه‌آهنگر، مسعود رایگان، ستاره اسکندری، سیاوش چراغی‌پور و رضا بهبودی/ عکس: امیرمهدی اخروی