گالری ویدیو فریادهای روهینگیا (1391)

تیزر دوم مستند «فریادهای روهینگیا»
تیزر دوم مستند «فریادهای روهینگیا»
تیزر اول مستند «فریادهای روهینگیا»
تیزر اول مستند «فریادهای روهینگیا»