گالری ویدیو خیابان جام جم (1397)

انتقاد مجری برنامه "خیابان جام‌جم" از صحبت‌های دیشب محمد‌رضا گلزار
انتقاد مجری برنامه "خیابان جام‌جم" از صحبت‌های دیشب محمد‌رضا گلزار