گالری ویدیو پالتو شتری (1397)

لیندا کیانی: سام درخشانی بهترین پارتنر من بوده
لیندا کیانی: سام درخشانی بهترین پارتنر من بوده
صحبت های سام درخشانی در نشست خبری فیلم پالتو شتری
صحبت های سام درخشانی در نشست خبری فیلم پالتو شتری
استفاده از کلمات رکیک در فیلم پالتو شتری
استفاده از کلمات رکیک در فیلم پالتو شتری
نگاهی به فیلم پالتو شتری
نگاهی به فیلم پالتو شتری
معرفی کوتاه فیلم پالتو شتری
معرفی کوتاه فیلم پالتو شتری
اولین حضور پالتو شتری در برنامه سینماگرام شبکه چهار
اولین حضور پالتو شتری در برنامه سینماگرام شبکه چهار