گالری ویدیو چهره های ایرانی (1397)

مراسم دیدار و رونمایی از پوستر و آنونس مجموعه فیلم "مستندهای چهره های ایران
مراسم دیدار و رونمایی از پوستر و آنونس مجموعه فیلم "مستندهای چهره های ایران