گالری ویدیو آتوسا راستی

بازی خاطره‌انگیز آتوسا راستی در سریال خاطره‌انگیز «فرزندم بزرگ شده»
بازی خاطره‌انگیز آتوسا راستی در سریال خاطره‌انگیز «فرزندم بزرگ شده»
صحنه ماندگاری از سریال دیوار شیشه ای بابازی آتوسا راستی
صحنه ماندگاری از سریال دیوار شیشه ای بابازی آتوسا راستی
 بازی تاثیرگذار آتوسا راستی در سریال «نفس»
بازی تاثیرگذار آتوسا راستی در سریال «نفس»