گالری ویدیو کامران تفتی

تیزر سینمایی «تورنادو»
تیزر سینمایی «تورنادو»
تیزر فیلم سینمایی «تورنا2»
تیزر فیلم سینمایی «تورنا2»
خیالم راحته حنیف هست - قسمت آخر برادرجان
خیالم راحته حنیف هست - قسمت آخر برادرجان
اون که نشکستنی‌ه و همیشه استواره؛ خانواده‌س - قسمت آخر برادرجان
اون که نشکستنی‌ه و همیشه استواره؛ خانواده‌س - قسمت آخر برادرجان
تو رفتن لازم داری، منم رفتن تو رو لازم دارم - یک سکانس قسمت 26 برادرجان
تو رفتن لازم داری، منم رفتن تو رو لازم دارم - یک سکانس قسمت 26 برادرجان
ما اینجوری نبودیم؛ آقامون هم اینجوری نبود - یک سکانس از قسمت 25 برادرجان
ما اینجوری نبودیم؛ آقامون هم اینجوری نبود - یک سکانس از قسمت 25 برادرجان
من حنیفم، که جونمم برات میدم - سریال برادرجان
من حنیفم، که جونمم برات میدم - سریال برادرجان
دیدم عاشق میشن، ندیدم چجوری عشقُ آتیش میزنن - یک سکانس از قسمت 22 برادرجان
دیدم عاشق میشن، ندیدم چجوری عشقُ آتیش میزنن - یک سکانس از قسمت 22 برادرجان
سرِ نخواستنت دعواس - سریال برادرجان
سرِ نخواستنت دعواس - سریال برادرجان
من بدری‌زاده‌ام، آقازاده نیستم نوکیسه باشم، تازه به دورون رسیده باشم
من بدری‌زاده‌ام، آقازاده نیستم نوکیسه باشم، تازه به دورون رسیده باشم
آراز برا من مُرده؛ برا همین براش گریه کردم - قسمت 20 سریال برادرجان
آراز برا من مُرده؛ برا همین براش گریه کردم - قسمت 20 سریال برادرجان
زندانش که نمی‌کنن؟ با خونه زندگیش که کاری ندارن؟ - سریال برادرجان
زندانش که نمی‌کنن؟ با خونه زندگیش که کاری ندارن؟ - سریال برادرجان
چجوریه؟ سفره همون سفره‌س، بابا همون بابا بوده، چرا تو چاووش نشدی؟
چجوریه؟ سفره همون سفره‌س، بابا همون بابا بوده، چرا تو چاووش نشدی؟
میگیری این شناسنامه رو یا میشی مرد ثابت این خونه؟ - سریال برادرجان
میگیری این شناسنامه رو یا میشی مرد ثابت این خونه؟ - سریال برادرجان
بچه ای که نون حروم بخوره چجوری میشه؟ - یک سکانس از قسمت هجدهم برادرجان
بچه ای که نون حروم بخوره چجوری میشه؟ - یک سکانس از قسمت هجدهم برادرجان
به قرآن اعتقاد دارید؟ من دارم! - یک سکانس از قسمت هفدهم برادرجان
به قرآن اعتقاد دارید؟ من دارم! - یک سکانس از قسمت هفدهم برادرجان
تو رو به قرآن قسم! بابای من سهمی از این حجره داره یا نداره؟-قسمت12سریال برادرجان
تو رو به قرآن قسم! بابای من سهمی از این حجره داره یا نداره؟-قسمت12سریال برادرجان
چرا در رفتی؟! نه سلامی، نه خداحافظی! - یک سکانس از قسمت دوازدهم برادرجان
چرا در رفتی؟! نه سلامی، نه خداحافظی! - یک سکانس از قسمت دوازدهم برادرجان
من سه دنگمو می‌خوام، همین وجبی که توش وایسادم - یک سکانس از قسمت دهم برادرجان
من سه دنگمو می‌خوام، همین وجبی که توش وایسادم - یک سکانس از قسمت دهم برادرجان
با سجاد افشاریان در «برادر جان»
با سجاد افشاریان در «برادر جان»
تاوانشو دادم که راه میرم و با خودم حرف می‌زنم -  یک سکانس قسمت هشتم برادر جان
تاوانشو دادم که راه میرم و با خودم حرف می‌زنم - یک سکانس قسمت هشتم برادر جان
تا وقتی علنی‌ش نکردی پولتو نمی‌خوام - سریال برادر جان
تا وقتی علنی‌ش نکردی پولتو نمی‌خوام - سریال برادر جان
این دو تا خانواده به حقیقت احتیاج داره - قسمت 6 سریال برادر جان
این دو تا خانواده به حقیقت احتیاج داره - قسمت 6 سریال برادر جان
میخای دو تا برادرُ بندازی به جون هم؟ - قسمت 6 سریال برادر جان
میخای دو تا برادرُ بندازی به جون هم؟ - قسمت 6 سریال برادر جان