گالری ویدیو داریوش فرضیایی

مصاحبه تسنیم با داریوش فرضیایی: من یک لیبریتی هم نیستم! - من کجا دارم بروم
مصاحبه تسنیم با داریوش فرضیایی: من یک لیبریتی هم نیستم! - من کجا دارم بروم
عمو پورنگ در برنامه تب تاب
عمو پورنگ در برنامه تب تاب
افشای علاقه به یک دختر هندی در برنامه زنده برای اولین بار توسط عموپورنگ
افشای علاقه به یک دختر هندی در برنامه زنده برای اولین بار توسط عموپورنگ
جناب خان و زن گرفتن برای پورنگ
جناب خان و زن گرفتن برای پورنگ
شکست عشقی عموپورنگ
شکست عشقی عموپورنگ
احساساتی شدن عمو پورنگ در برنامه تلویزیونی
احساساتی شدن عمو پورنگ در برنامه تلویزیونی
واکنش شاهرخ خان، بازیگر معروف به هندی خواندن عمو پورنگ
واکنش شاهرخ خان، بازیگر معروف به هندی خواندن عمو پورنگ
بخش هایی از سریال «محله گل و بلبل2» با بازی عمو پورنگ
بخش هایی از سریال «محله گل و بلبل2» با بازی عمو پورنگ