گالری ویدیو دیبا زاهدی

آنچه در قسمت چهاردهم سریال نهنگ آبی خواهیم دید...
آنچه در قسمت چهاردهم سریال نهنگ آبی خواهیم دید...
آنچه در قسمت سیزدهم سریال نهنگ آبی خواهیم دید.......
آنچه در قسمت سیزدهم سریال نهنگ آبی خواهیم دید.......
آنچه در قسمت 11 نهنگ آبی خواهیم دید......
آنچه در قسمت 11 نهنگ آبی خواهیم دید......
خودکشی سارا در قسمت ۶ نهنگ آبی
خودکشی سارا در قسمت ۶ نهنگ آبی
پوراحمد: پژمان بازغی نقش آدم زن باز رو عالی بازی کرد
پوراحمد: پژمان بازغی نقش آدم زن باز رو عالی بازی کرد
اکران فیلم سینمایی تیغ و ترمه ساخته کیومرث پوراحمد در پردیس ملت
اکران فیلم سینمایی تیغ و ترمه ساخته کیومرث پوراحمد در پردیس ملت