گالری ویدیو محمود گبرلو

درگیری لفظی علی مصفا با یک خبرنگار در نشست پرسش و پاسخ فیلم «یلدا»
درگیری لفظی علی مصفا با یک خبرنگار در نشست پرسش و پاسخ فیلم «یلدا»
تهیه کننده های فرانسوی معنی عقد موقت رو چجوری میفهمن؟
تهیه کننده های فرانسوی معنی عقد موقت رو چجوری میفهمن؟
پاسخ مسعود بخشی به ارتباط فیلم یلدا با سفارت فرانسه
پاسخ مسعود بخشی به ارتباط فیلم یلدا با سفارت فرانسه
ارتباط تصویری با فاطمه معتمدآریا در نشست خبری فیلم بنفشه آفریقایی
ارتباط تصویری با فاطمه معتمدآریا در نشست خبری فیلم بنفشه آفریقایی
شوخی های جنسی مهران احمدی در نشست خبری فیلم مصادره
شوخی های جنسی مهران احمدی در نشست خبری فیلم مصادره
حرکت جنسی مهران احمدی در نشست خبری فیلم مصادره
حرکت جنسی مهران احمدی در نشست خبری فیلم مصادره