گالری ویدیو حامد جعفری

صحبت‌های حامد جعفری درخصوص تجربیات انیمیشن‌های شاهزاده_روم و فیلشاه
صحبت‌های حامد جعفری درخصوص تجربیات انیمیشن‌های شاهزاده_روم و فیلشاه
پشت صحنه ای از ساخت فیلشاه
پشت صحنه ای از ساخت فیلشاه
داوری نکردن «فیلشاه» اجحاف در حق سازندگان این اثر سینما
داوری نکردن «فیلشاه» اجحاف در حق سازندگان این اثر سینما
اعتراض های تهیه کننده «فیلشاه»
اعتراض های تهیه کننده «فیلشاه»
گزارش تصویری فیلشاه - خبرگزاری صدا و سیما
گزارش تصویری فیلشاه - خبرگزاری صدا و سیما