گالری ویدیو محسن مقصودی

واکنش مجری برنامه ثریا به صحبت های روحانی
واکنش مجری برنامه ثریا به صحبت های روحانی
گزیده برنامه ثریا با موضوع ساختار تحریم ها
گزیده برنامه ثریا با موضوع ساختار تحریم ها
توضیح مجری «ثریا» در خصوص پخش نشدن مستند«غیر انتفاعی»
توضیح مجری «ثریا» در خصوص پخش نشدن مستند«غیر انتفاعی»