گالری ویدیو پروانه معصومی

رونمایی از تیزر فیلم سینمایی "جانان"
رونمایی از تیزر فیلم سینمایی "جانان"
محمدحسین در آغوش مادر - قسمت آخر سریال شرایط خاص
محمدحسین در آغوش مادر - قسمت آخر سریال شرایط خاص
این چجور استخاره ست؟! -  قسمت شانزدهم شرایط خاص
این چجور استخاره ست؟! - قسمت شانزدهم شرایط خاص
وقتی خاله‌تون هوس زرشک پلو بامرغ محمدحسینوکرده من بایدچه کار کنم؟سریال شرایط خاص
وقتی خاله‌تون هوس زرشک پلو بامرغ محمدحسینوکرده من بایدچه کار کنم؟سریال شرایط خاص
من فرمانده استاد اسدپور هستم - سریال شرایط خاص
من فرمانده استاد اسدپور هستم - سریال شرایط خاص
دیدم یه لشکر امداد غیبی داره میاد - قسمت 10 سریال شرایط خاص
دیدم یه لشکر امداد غیبی داره میاد - قسمت 10 سریال شرایط خاص
فاصله پشم و نخ را هر روز کوتاه تر می کنم - سریال شرایط خاص
فاصله پشم و نخ را هر روز کوتاه تر می کنم - سریال شرایط خاص
بشین موزتو بخور - سریال شرایط خاص
بشین موزتو بخور - سریال شرایط خاص
میگه تولید باد کنیم! - قسمت 8 سریال شرایط خاص
میگه تولید باد کنیم! - قسمت 8 سریال شرایط خاص
از کجا میدونی من بابای ریحانه ام - سریال شرایط خاص
از کجا میدونی من بابای ریحانه ام - سریال شرایط خاص
پتانسیلی که ازشون می بینم زیرشاخه دار بشن خیلی بهتره - سریال شرایط خاص
پتانسیلی که ازشون می بینم زیرشاخه دار بشن خیلی بهتره - سریال شرایط خاص
تایلند اسمش بد در رفته؛ خیلی کشور فرهنگی و هنری هست - سریال شرایط خاص
تایلند اسمش بد در رفته؛ خیلی کشور فرهنگی و هنری هست - سریال شرایط خاص
شما همون دکتری نیستی که تو رادیو تاریخ میگه؟ - قسمت 6 سریال شرایط خاص
شما همون دکتری نیستی که تو رادیو تاریخ میگه؟ - قسمت 6 سریال شرایط خاص
شهید کار می‌بره، زمان می‌بره؛ یه رقمی بدین بصرفه - سریال شرایط خاص
شهید کار می‌بره، زمان می‌بره؛ یه رقمی بدین بصرفه - سریال شرایط خاص
وقتی عصبی میشم هورمونام می ریزه بهم - قسمت چهارم سریال شرایط خاص
وقتی عصبی میشم هورمونام می ریزه بهم - قسمت چهارم سریال شرایط خاص
فهمیدی چرا دوست داشت اسمش "آسیه" باشه؟ چون باباش فرعون بود - سریال شرایط خاص
فهمیدی چرا دوست داشت اسمش "آسیه" باشه؟ چون باباش فرعون بود - سریال شرایط خاص
عجب! شفاء پیدا کردم؛ یا ابالفضل - قسمت سوم سریال شرایط خاص
عجب! شفاء پیدا کردم؛ یا ابالفضل - قسمت سوم سریال شرایط خاص
هدهد بودیم، سر یه دعوای قبیله‌ای شدیم شانه بسر - قسمت دوم سریال شرایط خاص
هدهد بودیم، سر یه دعوای قبیله‌ای شدیم شانه بسر - قسمت دوم سریال شرایط خاص
خیلی می‌خورم 2 - قسمت دوم سریال شرایط خاص
خیلی می‌خورم 2 - قسمت دوم سریال شرایط خاص
خیلی می‌خورم - قسمت دوم سریال شرایط خاص
خیلی می‌خورم - قسمت دوم سریال شرایط خاص
من میگم این خارجیا چقد استوار و مرتبن، واسه اینه - قسمت سوم سریال شرایط خاص
من میگم این خارجیا چقد استوار و مرتبن، واسه اینه - قسمت سوم سریال شرایط خاص
هدهد بودیم، سر یه دعوای قبیله‌ای شدیم شانه بسر - قسمت دوم سریال شرایط خاص
هدهد بودیم، سر یه دعوای قبیله‌ای شدیم شانه بسر - قسمت دوم سریال شرایط خاص
اوف شده؟ اووز؟ اوووس؟! - قسمت دوم سریال شرایط خاص
اوف شده؟ اووز؟ اوووس؟! - قسمت دوم سریال شرایط خاص
تیتراژ پایانی سریال شرایط خاص
تیتراژ پایانی سریال شرایط خاص