تاریخ تولد: 1379/03/27 | عضویت از فروردین 1400  |  اردبیل
ستاره 3
بررسی 1
لیست 0
مشارکت 1
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی میلاد نجفی
میلاد نجفی هنوز متنی برای معرفی خودش ننوشته است.
ستاره‌ها
3