عضویت از اسفند 1397
ستاره 4،221
بررسی 2
لیست 0
مشارکت 0
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی مرتضی آزادی
من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی
عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم
چه بگویم که غم از دل برودچون تو بیایی
ستاره‌ها
4،221