تاریخ تولد: 1359/03/26 | عضویت از شهریور 1399  |  اراک
ستاره 0
بررسی 0
لیست 0
مشارکت 0
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی مهدی یامی
مهدی یامی بازیگر تاتر وتلویزیون . بامدرک کاردانی بازیگری از سال85بانمایش حسنک کجایی بازیگری را اغاز کرده ونزدیک به12 نمایش ودوسریال وچند فیلم کوتاه درکارنامه بازیگری خود دارد وهمچنین حضور درجشنوارهای مهم کشوری .سریال یاسین.قلعه شش وده
ستاره‌ها
0