عضویت از مرداد 1399
ستاره 123
بررسی 3
لیست 1
مشارکت 27

لیست "Aryan's Best Moveis"

بهترین فیلم های تاریخ سینما از نظر من, که تنها و فقط تصاویری نیستند که ما را یکی دو ساعت سرگرم کنند و بسیار فراتر از این ها و بیان کننده هنر واقعی سینما و شاهکار های تاریخ می باشند..
0 نظر
بیوگرافی آریـــن
زندگی بسیار بسیار پیچیده است, و فیلم ها هم باید اجازه داشته باشند که همینطور باشند.. دیوید لینچ
ستاره‌ها
123