عضویت از بهمن 1397
ستاره 258
بررسی 11
لیست 0
مشارکت 11
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی نویسنده گزیده کار
نویسنده و پژوهشگر
فیلمنامه نویس و نمایش نامه نویس
نگارنده چندین کتاب و فیلمنامه
ستاره‌ها
258