حواشی فیلم سینمایی «تو میمانی» (3 حاشیه)

فیلم سینمایی «تو میمانی»، با محوریت زندگی «شهید مهدی امینی» ساخته شده است.
«حمید بهمنی»، کارگردان فیلم سینمایی «تو میمانی»، 15 مهرماه سال 1396 در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های، در رابطه با روند ساخت این فیلم، اذعان داشت:
««در پاییز سال گذشته پیشنهاد ساخت این فیلم به من داده شد و بعد از پشت سرگذاشتن مراحل مختلف تائید فیلمنامه و پیش تولید در مردادماه امسال به ارومیه رفتیم و در 19 روز فیلمبرداری این فیلم انجام شد.»
فیلم سینمایی «تو میمانی»، 11 شهریور ماه سال 1396 در شهر «ارومیه» کلید خورده است.