حواشی سریال تلویزیونی «کلاه قرمزی 97» (1 حاشیه)

برنامه «کلاه قرمزی 97»، در واقع همان برنامه «کلاه قرمزی 96»، است که در نوروز سال 1396 پخش نشد.