حواشی فیلم سینمایی «جان‌دار» (4 حاشیه)

فیلم سینمایی «جان‌دار»، اولین تجربه مشترک بین «حسین امیری دوماری» و «پدرام پورامیری»، دو کارگردان این فیلم است.
پروانه ساخت فیلم سینمایی «جان‌دار»، اواخر فروردین ماه سال 1397 صادر شد.
فیلم سینمایی «جان‌دار»، اولین تجربه سینمایی بلند «حسین امیری دوماری» و «پدرام پور‌امیری»، کارگردانان این فیلم در مقام «کارگردان»، است.
«حسین امیری دوماری»، «پدرام پورامیری» و «محمد داودی»، سه نویسنده فیلم سینمایی «جان‌دار»، پیش از در فیلم سینمایی «ما همه با هم هستیم»، اثر «کمال تبریزی»، نیز همکاری داشته‌اند.