حواشی سریال تلویزیونی «مهر طوبی» (2 حاشیه)

سریال «مهر طوبی»، در ابتدا «کوجه خواب» نام داشت و بعد از به «کوچه‌های خواب»، تغییر پیدا کرد و در نهایت «مهر طوبی»، به این سریال تعلق پیدا کرد.
در سریال «مهر طوبی»، به مفاهیمی مانند؛ احقاق حق، پرهیز از حرام، نان حلال و… پرداخته می‌شود.