حواشی سریال تلویزیونی «مهر طوبی» (2 حاشیه)

در سریال «مهر طوبی»، به مفاهیمی مانند؛ احقاق حق، پرهیز از حرام، نان حلال و… پرداخته می‌شود.
سریال «مهر طوبی»، در ابتدا «کوجه خواب» نام داشت و بعد از به «کوچه‌های خواب»، تغییر پیدا کرد و در نهایت «مهر طوبی»، به این سریال تعلق پیدا کرد.