حواشی فیلم سینمایی «توچال» (4 حاشیه)

مراحل فنی فیلم سینمایی «توچال»، همزمان با مراحل ساخت این فیلم برای تسریع حضور در «سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر»، انجام شده است.
فیلم سینمایی «توچال»، برای حضور در «سی‌و‌پنجمین جشنواره فیلم فجر»، ساخته شد.
فیلم سینمایی «توچال»، دومین اثر سینمایی بلند «محمد آهنگرانی»، در مقام «کارگردانی» است.
فیلم سینمایی «توچال»، در ابتدا «دیزین»، نام داشت که به این نام تغییر پیدا کرد.