حواشی فیلم سینمایی «توچال» (4 حاشیه)

فیلم سینمایی «توچال»، در ابتدا «دیزین»، نام داشت که به این نام تغییر پیدا کرد.
فیلم سینمایی «توچال»، دومین اثر سینمایی بلند «محمد آهنگرانی»، در مقام «کارگردانی» است.
فیلم سینمایی «توچال»، برای حضور در «سی‌و‌پنجمین جشنواره فیلم فجر»، ساخته شد.
مراحل فنی فیلم سینمایی «توچال»، همزمان با مراحل ساخت این فیلم برای تسریع حضور در «سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر»، انجام شده است.