حواشی فیلم سینمایی «هت تریک» (6 حاشیه)

فیلم سینمایی «هت تریک»، بهمن ماه سال 1396 کلید خورد.
لوکیشن فیلم سینمایی «هت تریک»، «لواسان» و «تهران» است.
و در تهران در خیابان‌های؛ «شریعتی»، «جمهوری» و... فیلم‌برداری شده است.
آخرین بازیگری که به تیم عوامل فیلم سینمایی «هت تریک»، اضافه شده , «همایون ارشدی» بود.
فیلم سینمایی «هت تریک»، سومین اثر بلند سینمایی «رامتین لوافی»، به عنوان کارگردان است.
فیلم سینمایی «هت تریک»، 13 آذر ماه سال 1396 توانست از سوی «اعضای شورای پروانه ساخت»، مجوز ساخت را اخذ کند.
بخشی از صحنه‌های فیلم سینمایی «هت تریک»، در شهر «لواسان»، استان «تهران»، فیلم‌برداری شده است.