حواشی فیلم سینمایی «حافظ و گوته» (2 حاشیه)

فیلم‌برداری سکانس‌های داخلی فیلم مستند «حافظ و گوته»، علاوه بر «شهرک سینمایی غزالی»، در شهر «تهران» و «شیراز»، نیز ضبط شده است.
فیلمبرداری سکانس‌های خارجی فیلم مستند «حافظ و گوته»، در شهرهای مختلف کشور «آلمان»، از جمله؛ شهر «فرانکفورت»، شهر «وایمار»، شهر «برلین»، شهر «هایدلبرگ»، شهر «لایپزیک»، شهر «ینا»، شهر «پلینز»، شهر «شویتزینگن» و... ضبط شده است.