حواشی فیلم سینمایی «حافظ و گوته» (2 حاشیه)

فیلمبرداری سکانس‌های خارجی فیلم مستند «حافظ و گوته»، در شهرهای مختلف کشور «آلمان»، از جمله؛ شهر «فرانکفورت»، شهر «وایمار»، شهر «برلین»، شهر «هایدلبرگ»، شهر «لایپزیک»، شهر «ینا»، شهر «پلینز»، شهر «شویتزینگن» و... ضبط شده است.
فیلم‌برداری سکانس‌های داخلی فیلم مستند «حافظ و گوته»، علاوه بر «شهرک سینمایی غزالی»، در شهر «تهران» و «شیراز»، نیز ضبط شده است.