حواشی فیلم سینمایی «زنانی با گوشواره‌های باروتی» (1 حاشیه)

14 بهمن ماه سال 1396، «مجید مجیدی»، پس از تماشای «زنانی با گوشواره‌های باروتی»؛ نگاه جسورانه و انسانی کارگردان این مستند را تحسین کرد.