حواشی سریال تلویزیونی «میکائیل» (3 حاشیه)

قسمتی سکانس‌های «هوایی» و «دریایی»، سریال تلویزیونی «میکائیل»، در «جزیره هنگام»، ضبط شده است.
بخش زیادی از سکانس‌های سریال تلویزیونی «میکائیل»، در «جزیره قشم»، ضبط شده است.
سریال تلویزیونی «میکائیل»، با مشارکت «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» ساخته شده است.