حواشی فیلم سینمایی «انتقامجویان: جنگ ابدیت» (1 حاشیه)

این فیلم به عنوان چهارمین فیلم پرفروش تاریخ شناخته می شود و باعث شد تا میزان فروش تابستان 2018 به رتبه دوم پر فروش ترین فصل های تاریخ هالیوود تبدیل شود .