حواشی فیلم سینمایی «دختر عمو پسر عمو» (2 حاشیه)

فیلم‌برداری فیلم سینمایی «دختر عمو پسر عمو»، 14 شهریور ماه سال 1396 پس از 33 جلسه در لوکیشن شرکت «سازه گستر سایپا»، به اتمام رسید.
فیلم‌برداری فیلم سینمایی «دختر عمو پسر عمو»، به مقدار زیادی در شهر «تهران» ضبط شده است و مابقی آن در «شمال کشور»، به تصویر کشیده شده است.