حواشی سریال تلویزیونی «شیخ بهایی» (3 حاشیه)

برای فیلم‌برداری بخش اول که در روستایی در منطقه «جبل عامل» در لبنان می‌گذرد، منطقه‌ای در «منجیل رودبار» به عنوان لوکیشن انتخاب شد.
فیلم‌برداری این مجموعه در مناطق «رودبار»، «اخترآباد شهریار»، «جزیره آشوراده» در بندر ترکمن، «اصفهان»، «تهران»، و «شهرک سینمایی غزالی» انجام پذیرفت.
پیش‌تولید این سریال تلویزیونی از سال ۱۳۸۰ و ساخت آن از بهار سال ۱۳۸۲ آغاز شد.