حواشی فیلم سینمایی «به وقت خماری» (4 حاشیه)

فیلم‌برداری فیلم سینمایی «به وقت خماری»، به مدت 40 روز در شهر «تهران»، زمان برده است.
فیلم سینمایی «به وقت خماری»، نهمین اثر بلند سینمایی «محمدحسین لطیفی»، در مقام کارگردانی است.
فیلم‌برداری فیلم سینمایی «به وقت خماری»، به صورت کامل در شهر «تهران» و در خانه‌ای در «شرق تهران»، انجام شده است.
فیلم‌برداری فیلم سینمایی «به وقت خماری»، 15 دی ماه سال 1396 در تهران کلید خورده است.