حواشی فیلم سینمایی «پسرهای ترشیده» (1 حاشیه)

فیلم‌برداری فیلم «پسرهای ترشیده»، در شهر «تهران» و «بندر ترکمن»، انجام شده است.