حواشی فیلم سینمایی «طبل» (1 حاشیه)

فیلم سینمایی «طبل»، نخستین ساخته بلند «کیوان کریمی»، در مقام کارگردانی است.