حواشی فیلم سینمایی «چشم‌ و گوش بسته» (1 حاشیه)

فیلم سینمایی چشم و گوش بسته پس از ۵۸ روز اکران تا ظهر روز جمعه 13.10.98 با ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومن بعد از سینمایی مطرب با ۳۱ میلیلارد و ۷۰۰ ملیون در رتبه دوم جدول فروش آثار سینمایی در حال پخش است.