حواشی فیلم سینمایی «ماموریت غیر ممکن» (6 حاشیه)

فیلم سینمایی «ماموریت غیر ممکن»، اولین تجربه «امیر‌عباس گلاب» در سینمای ایران است.
فیلم سینمایی «ماموریت غیر ممکن»، اولین تجربه «حامد همایون» در سینمای ایران است.
فیلم سینمایی «ماموریت غیرممکن»، دومین ساخته «یعقوب غفاری»، کارگردان این اثر بعد از فیلم سینمایی «پایان دوم» است.
قسمتی از فیلم‌برداری فیلم سینمایی «ماموریت غیر ممکن»، در یک «فرودگاه خصوصی»، انجام شده است.
«حامد همایون»، با اجرای ترانه «چتر خیس»، در فیلم سینمایی «ماموریت غیر ممکن»، اولین خواننده حاضر در این فیلم است.
فیلم سینمایی «ماموریت غیر ممکن»، با محوریت «فرار مغزها»، ساخته شده است.