حواشی فیلم سینمایی «ماموریت غیر ممکن» (3 حاشیه)

فیلم سینمایی «ماموریت غیر ممکن»، با محوریت «فرار مغزها»، ساخته شده است.

«حامد همایون»، با اجرای ترانه «چتر خیس»، در فیلم سینمایی «ماموریت غیر ممکن»، اولین خواننده حاضر در این فیلم است.

قسمتی از فیلم‌برداری فیلم سینمایی «ماموریت غیر ممکن»، در یک «فرودگاه خصوصی»، انجام شده است.