حواشی فیلم سینمایی «میلیونر میامی» (2 حاشیه)

فیلم سینمایی میلیونر میامی، در ابتدا با نام بی‌حساب تولید شد و سپس به این نام تغییر پیدا کرد.
فیلم سینمایی میلیونر میامی، دومین اثر سینمایی بلند مصطفی احمدی، در مقام کارگردانی است.