حواشی فیلم سینمایی «میلیونر میامی» (2 حاشیه)

فیلم سینمایی میلیونر میامی، دومین اثر سینمایی بلند مصطفی احمدی، در مقام کارگردانی است.
فیلم سینمایی میلیونر میامی، در ابتدا با نام بی‌حساب تولید شد و سپس به این نام تغییر پیدا کرد.