حواشی فیلم سینمایی «اولین امضا برای رعنا» (2 حاشیه)

فیلم سینمایی «اولین امضا برای رعنا»، ششمین اثر «علی ژکان»، کارگردان این فیلم است.
قسمت عمده سکانس‌های فیلم سینمایی «اولین امضا برای رعنا»، در «تهران» فیلم‌برداری شده است و قسمتی از آن در شهر «استانبول» کشور «ترکیه» فیلم‌برداری شده است.