حواشی فیلم سینمایی «اولین امضا برای رعنا» (2 حاشیه)

قسمت عمده سکانس‌های فیلم سینمایی «اولین امضا برای رعنا»، در «تهران» فیلم‌برداری شده است و قسمتی از آن در شهر «استانبول» کشور «ترکیه» فیلم‌برداری شده است.
فیلم سینمایی «اولین امضا برای رعنا»، ششمین اثر «علی ژکان»، کارگردان این فیلم است.