حواشی فیلم سینمایی «لامینور» (1 حاشیه)

فیلمبرداری لامینور شنبه ۲۵ آبان ۹۸ به پایان راه رسید.