حواشی سریال تلویزیونی «شرایط خاص» (5 حاشیه)

نام سریال «شرایط خاص»، در ابتدا «کلاف‌های رنگی»، بود که به این اسم تغییر پیدا کرد.
به گفته «سید مرتضی فاطمه»، تهیه کننده سریال «شرایط خاص»، قرار بود در ۱۵ قسمت ساخته شود اما فیلمنامه، قصه‌ای داشت که ظرفیت و کشش بیش از ۱۵ قسمت را داشت و از سوی سازمان پیشنهاد افزایش قسمت به ما داده شد که ممکن است تعداد قسمت‌های سریال تا ۲۲ قسمت افزایش یابد.
فیلم‌برداری سریال «شرایط خاص»، در حدود 50 لوکیشین ضبط شده است.
سریال «شرایط خاص»، دومین اثر «سید مرتضی فاطمی»، در مقام تهیه کنندگی است.
بخشی از سکانس‌های سریال «شرایط خاص»، در نزدیکی «امامزاده عینعلی و زنیعلی»، فیلم‌برداری شده است.