حواشی فیلم سینمایی «سورنجان» (2 حاشیه)

فیلم سینمایی «سورنجان»، اولین اثر سینمایی بلند «محمدرضا رسولی»، در مقام کارگردانی است.
آهنگ‌سازی فیلم سینمایی «سورنجان»، توسط «فردین خلعتبری»، در کشور «چک»، انجام شده است.