حواشی فیلم سینمایی «سورنجان» (2 حاشیه)

آهنگ‌سازی فیلم سینمایی «سورنجان»، توسط «فردین خلعتبری»، در کشور «چک»، انجام شده است.
فیلم سینمایی «سورنجان»، اولین اثر سینمایی بلند «محمدرضا رسولی»، در مقام کارگردانی است.