حواشی فیلم سینمایی «بی‌وزنی» (3 حاشیه)

فیلم‌برداری فیلم سینمایی «بی‌وزنی»، اوایل خرداد ماه سال 1397 در شهر «تهران»، کلید خورده است.
«بهاره کیان‌افشار»، بازیگر فیلم سینمایی «بی‌وزنی»، 22 خرداد ماه سال 1397 با انتشار عکسی با «لباس عروسی»، از صفحه این فیلم درصفحه ایسنتاگرام خود، نوشت:
«تجربه ای خاص و متفاوت با بازی در فیلم سینمایی «بی وزنی»، به کارگردانی مهدی فردقادری.»
فیلم سینمایی «بی‌وزنی»، دومین اثر سینمایی بلند «مهدی فردقادری»، در مقام «کارگردانی»، است.