حواشی فیلم سینمایی «پری‌سا» (5 حاشیه)

فیلم سینمایی «پری‌سا»، چهارمین فیلم بلند سینمایی «محمدرضا رحمانی»، کارگردان این فیلم، پس از فیلم‌های «گاهی»، «دلخون» و «ستایش» است.
فیلم‌برداری فیلم سینمایی «پری‌سا»، در شهر «تهران» ضبط شده است.
«سعید سعدی»، تهیه کننده فیلم سینمایی «پری‌سا»، 30 خرداد ماه سال 1396 درگفتگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی، تولید این فیلم را به دلیل عدم توافق با سرمایگذار، کنسل اعلام کرده بود.
«عباس غزالی»، بازیگر فیلم سینمایی «پری‌سا»، 7 دی ماه سال 1396 با انتشار تصویری از صحنه فیلم پری‌سا، از پایان فیلم‌برداری این فیلم خبر داد.
در ابتدا «شب لرزه»، نام فیلم سینمایی «پری‌سا» بود که 10 دی ماه سال 1396 به این نام تغییر پیدا کرد.