حواشی فیلم سینمایی «باد‌سوار» (3 حاشیه)

فیلم سینمایی «باد سوار»، در واقع ادامه فیلم سینمایی «بچه‌های جسور»، است.
فیلم سینمایی «بادسوار»، برای حضور در «جشنواره کودک و نوجوان»، ساخته شده است.
«نیما شاهرخ شاهی»، بازیگر فیلم سینمایی «باد سوار»، در این فیلم در سه نقش به ایفای نقش پرداخته است.