حواشی انیمیشن شبکه نمایش خانگی «بودبودوکا وودوودوکا» (1 حاشیه)

ایمان قائم مقامی تهیه کننده کار بودند و در پایان تهیه‌کنندگی و انحصار کار رو واگذار کردند و ایشان در رابطه با فیلمنامه‌ها و شخصیت اصلی این اثر تصریح کردند که بر اساس بیوگرافی خودشان کار را تولید و شخصیت‌پردازی نمودند .