حواشی سریال تلویزیونی «مثل شیشه» (1 حاشیه)

این سریال در ابتدا چهار قسمت بود اما با تغییراتی که در فیلمنامه صورت گرفت تعداد قسمت ها به ٧ قسمت رسید.