حواشی فیلم سینمایی «وارنیش» (1 حاشیه)

فیلم کوتاه «وارنیش»، اولین تجربه کارگردانی «مهناز رونقی» است.