حواشی فیلم سینمایی «زندانی ها» (5 حاشیه)

«مسعود ده‌نمکی»، کارگردان فیلم سینمایی «زندانی‌ها»، 13 آذر ماه سال 1396 با انتشار عکسی از پوستر این فیلم در صفحه اینستاگرام خود، ضمن تکذیب خبر رد شدن فیلم‌نامه زندانی‌ها از سوی «شورای صنفی پروانه ساخت»، از آغاز مرحله تولید فیلمش خبر داد.
فیلم‌برداری فیلم سینمایی «زندانی»، در شهر «تهران»، انجام شده است.
فیلم سینمایی «زندانی‌ها»، سومین فیلم سینمایی «مسعود ده‌نمکی»، کارگردان این فیلم است که پسوند «ها» در نام فیلمش وجود دارد.
فیلم سینمایی «زندانی‌ها»، هفتمین اثر بلند سینمایی «مسعود ده‌نمکی»، به عنوان کارگردان است.
فیلم سینمایی زندانی ها در دوم تیرماه 1397 در لوکیشن زندان قصر تهران کلید خورد.