حواشی برنامه تلویزیونی «شابک» (4 حاشیه)

«علی فریدونی»، عکاس دوران دفاع مقدس 3 خرداد ماه 1395 مهمان برنامه «شابک» بود.
«جمشید جم»، خواننده «یار دبستانی من» 29 تیر ماه 1395 مهمان برنامه «شابک» بود و درباره‌ی آرزوی خود در زمینه‌ی کتابخوانی گفت:
«این بزرگترین آرزوی کتابی من است تا بعد از توسعه موسیقی خوب و منزه، مردم ما خانواده‌های خود را به کتاب خواندن علاقه‌مند کنند.»
«جمشید جم»، خواننده «یار دبستانی من» 29 تیر ماه 1395 مهمان برنامه «شابک» بود و درباره‌ی ترویج فرهنگ کتابخوانی در ایران گفت:
«همه مردم ما یک صفحه یا دو سطر هر شب زمان خواب یا زمانی که از سر کار می‌آیند کتاب بخوانند تا بچه‌ها یاد بگیرند، این کار سبب می‌شود که فرهنگ کتابخوانی ترویج پیدا کند؛ حیف است کتاب فراموش شود.»
«جمشید جم»، خواننده «یار دبستانی من» 29 تیر ماه 1395 مهمان برنامه «شابک» بود و درباره‌ی وضعیت موسیقی در ایران گفت:
«وضعیت موسیقی کشور را خوب ندانست و موسیقی را به موج تشبیه کرد و گفت؛ سیاست‌گذاری‌های موسیقی قوی نیست.»