حواشی سریال تلویزیونی «از سرنوشت» (1 حاشیه)

سریال «از سرنوشت» اولین تجربه تلویزیونی «سید محمدرضا خردمند» در مقام «کارگردانی» است.