حواشی فیلم سینمایی «حکایت دریا» (4 حاشیه)

مراحل فیلم‌برداری و تدوین فیلم سینمایی «حکایت دریا»، به صورت همزمان انجام شده است.
فیلم‌برداری فیلم سینمایی «حکایت دریا»، 2 دی ماه سال 1396 در شهرستان «رامسر»، کلید خورد.
«حکایت دریا»، نهمین اثر «بهمن فرمان‌آرا» کارگردان این فیلم می‌باشد.
«دل دیوانه»، نخستین نام فیلم سینمایی «حکایت دریا» بود که در مراحل فنی تولید این فیلم، به نام جدیدش تغییر پیدا کرد.